TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

3D Building

3D BUILDING

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mô tả: Tòa nhà 3D CENTER nằm trên đường phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi có vị trí kinh doanh thương mại chiên lược.
Zodiac Building

Zodiac Building

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Vietnam Economic Times

Vietnam Economic Times

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Viet A Tower

Viet A Tower

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
TTC Tower

TTC Tower

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
PVI Tower

PVI Tower

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
PV Oil Tower

PV Oil Tower

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mitec IT Development & Business Complex

Mitec IT Development & Business Complex

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
IPH

IPH

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Eurowindow Multi Complex

Eurowindow Multi Complex

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Hoa Binh International Towers

Hoa Binh International Towers

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
HITC

HITC

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Detech Tower

Detech Tower

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Dai Phat Building

Dai Phat Building

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
CTM Building

CTM Building

Diện tích sàn: 220 m2
Kết cấu: 10 tầng nổi + 1 tầng hầm
Mức giá: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
CMC Building

CMC Building

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Charm Vit Tower

Charm Vit Tower

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
349 Hoang Quoc Viet

349 Hoang Quoc Viet

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
FLC Twin Towers

FLC Twin Towers

Diện tích sàn: 10,629 m2
Kết cấu: 50 tầng + 4 tầng hầm
Mức giá: 35 USD - 40 USD/m2/Tháng
Vimeco Building

Vimeco Building

Diện tích sàn: 4.184 m2
Kết cấu: 1700 tỷ đồng
Mức giá: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Trang 1/2 <12>